Budowa w sztolni

Klasyka filmów BHP, instruktażowych. Budowa sztolni górniczej omówiona językiem filmowym oraz planszami, sekwencjami animowanymi. Myśl techniczna okresu III Rzeszy.

Ruch Do-Ro w bydgoskim Kablu

Zaglądamy „za industrialne kulisy” powstawania kabla, a w zasadzie długich kilometrów kabli i kabelków… Bydgoska Fabryka Kabli była (i wciąż jest) w tej dziedzinie prawdziwą potęga, a jej znakomita marka z pewnością przyciągnęła na zakładowe hale ekipę SAKF „Jupiter”. Materiał pozbawiony jest dźwięku, ale z samego obrazu wnioskować można, iż felieton dotkał zagadnienia jakości produkcji… Continue reading Ruch Do-Ro w bydgoskim Kablu

Towarzysz Gierek w Bydgoszczy. Wizyta w „Makrum

Ciekawy zapis epoki tzw. „wczesnego Gierka”, to jest czasu, gdy ekipa I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Edwarda Gierka cieszyła się autentycznym zaufaniem społecznym i zapowiedzią czegoś „nowego, lepszego”, zamykając jakże przaśną i opresyjna erę Wiesława Gomułki. Robotnicy bydgoskiej fabryki „Makrum” goszczą tow. Gierka niecałe pół roku po objęciu przez niego „sterów… Continue reading Towarzysz Gierek w Bydgoszczy. Wizyta w „Makrum

W serdecznej atmosferze…

Niestety – mnogość zebrań, oficjalnych narad i różnego rodzaju akademii, wytworzonych przez tzw. „minioną epokę”, nie pozwala jeszcze bezspornie datować i opisać sfilmowane przez Karola Alchimowicza wydarzenie. Z pewnością szło tutaj o „zebranie aktywu”, naradę, połączoną z podziękowaniami za osiągnięcia w pracy zawodowej lub społecznej. Komentarza nie słyszymy. Mam nadzieję, ze kontakt z notatkami autora… Continue reading W serdecznej atmosferze…

Published
Categorized as Praca

W budowie

„Czyn Społeczny”, zwany też niekiedy „Czynem Partyjnym” był specyficzną formą mobilizacji sił społecznych epoki PRL. „Czyny” te można mierzyć dniówkami darmowej pracy, organizowanymi przez poszczególne zakłady, a częstokroć też koordynowanymi przez miejskie struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co pozwalało na włączanie załóg różnych przedsiębiorstw w zamierzenia wielkie, wykraczające poza „własne podwórko”. Widzimy zatem załogę „Stomilu”… Continue reading W budowie

Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 4/68

Treścią wydania jest m.in. jubileusz 50 – lecia Polskich Kolei Państwowych, które z tejże okazji komplementowane są przez pasażerów, zaproszonych do udziału w sondzie ulicznej. Reporter Kolejowej Kroniki Filmowej pojawia się m.in. na stacji Warszawa Główna. Druga część felietonu podkreśla znaczenie PKP dla państwowej gospodarki – polskie pociągi przewożą około miliarda pasażerów, są również główną… Continue reading Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 4/68

Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 6/71

Kwitnie kraj, kwitnie kolej… – Wydanie kroniki jest swoistym (także nieco nużącym) peanem na cześć PRL i „przewodniej siły narodu”, jaką mianowała się wówczas Polska Zjednoczona Partia Robotnicza… Budujemy, modernizujemy, elektryfikujemy… Pierwszy materiał zawiera ciekawą ikonografię budowy nie istniejącego już dziś dworca w Katowicach, stanowiącego przykład rodzimej architektury konstruktywistycznej, modernistycznej. Surowy beton dworca oraz rozłożyste… Continue reading Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 6/71

Published
Categorized as Praca

Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 1/72

„Resort”, „ilostany”, „rozwój gospodarki narodowej”… – urzędnicza odmiana języka polskiego zdominuje narrację na temat ważkiej konferencji Ministerstwa Komunikacji i szefostwa PKP. Rusza bowiem kolejny etap „modernizacji”. W ramach „pięciolatki”. Itd., itp… Felieton dobrze oddaje ducha swojej epoki! Polecamy! [akkapitt] Inne tematy wydania: rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie Centralnej Magistrali Kolejowej Śląsk – Warszawa („projektowaną z… Continue reading Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 1/72

130 lat Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej”

„Polskie umysły i ręce budowały Kolej Warszawsko – Wiedeńską” – obwieszcza triumfalnie lektor, nawiązując do historii słynnej „drogi żelaznej”, zainicjowanej w roku 1845. Pierwszy odcinek magistrali wiódł z Warszawy do Grójca, a potem do Skierniewic i dalej, co pamiętamy wszyscy z lektury „Lalki”. Odurzonego zaprzaństwem Łęckiej Wokulskiego widzimy właśnie leżącego na torach w Skierniewicach. Kolorowy… Continue reading 130 lat Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej”

Published
Categorized as Praca