O projekcie

Projekt Bydgoszcz na Taśmie powstał w 2015 roku z inicjatywy Macieja Cuske i Marcina Sautera. Na wzór Polskiej Kroniki Filmowej pragnęliśmy stworzyć unikalne w skali kraju regionalne archiwum filmowe. Do akcji zaprosiliśmy mieszkańców miasta prosząc o przekazanie starych, zalegających na strychach taśm 8 i 16 mm, które następnie zdigitalizowaliśmy i opublikowaliśmy na stronie akcji.

Przez kilka lat Bydgoszcz na Taśmie rozrosło się do prawdziwego filmowego archiwum, w którym zapisane są niezwykłe wydarzenia miasta i jego mieszkańców. Akcji towarzyszą pokazy filmowe zebranych materiałów w kinie i w plenerze z muzyką na żywo.

Zapraszamy Was do wyjątkowej podróży w przeszłość. Archiwum obejmuje lata 1930 – 1980 i znajduje się w nim ponad kilkaset materiałów. Wśród zebranych przez nas archiwaliów znajdziecie zapis wielu rodzinnych uroczystości takich jak śluby, urodziny czy wspólne wakacje, ale także pochody pierwszomajowe czy zakładowe kroniki filmowe. Nie ograniczamy się do lat czy wydarzeń, staramy się odzyskać jak najwięcej archiwaliów, które budują historię miasta.

Cały czas gromadzimy kolejne filmy, które będą zasilać nasze archiwum. Zapraszamy Was serdecznie do poszukiwań starych szpulek z taśmą filmową i wysyłania ich do nas. Każdy film może stać się kolejną cegiełką budującą to unikalne archiwum naszego miasta i regionu.