Kontakt

Masz stare filmy 8 i 16 mm, i chcesz je udostępnić na naszej stronie?

Znasz filmowców, którzy kiedyś rejestrowali życie naszego miasta i regionu na taśmie filmowej?

Masz dostęp albo informacje na temat filmowych archiwów zakładów pracy, instytucji naszego miasta i regionu?

Chcesz pomóc nam lepiej zorganizować archiwum?

Zapraszamy do rozmowy!