Towarzysz Gierek w Bydgoszczy. Wizyta w „Makrum

Ciekawy zapis epoki tzw. „wczesnego Gierka”, to jest czasu, gdy ekipa I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Edwarda Gierka cieszyła się autentycznym zaufaniem społecznym i zapowiedzią czegoś „nowego, lepszego”, zamykając jakże przaśną i opresyjna erę Wiesława Gomułki. Robotnicy bydgoskiej fabryki „Makrum” goszczą tow. Gierka niecałe pół roku po objęciu przez niego „sterów… Continue reading Towarzysz Gierek w Bydgoszczy. Wizyta w „Makrum

Bydgoski Przejazd

Film pokazuje przejazd dygnitarzy po ulicach Bydgoszczy, wycinek z Polskiej Kroniki Filmowej pokazuje wiwatujący tłum, machający flagami, uroczysty przejazd. Wszędzie tłumy, entuzjazm, poruszenie… Właśnie ta wizyta była wydarzeniem politycznym i społecznym. Operator amatorskiej kamery był całkiem blisko tamtych wypadków.

Posłowie

Pokazane mamy przybycie gości i powitanie ich przez dyrekcje, zajęcie miejsc i dyskusje przy stole.

Wizyta w zakładzie

Zrealizowana z reportażowym zacięciem relacja z wizyty oficjela partyjno – resortowego w dużym kombinacie budowlanym, fabryce domów. Przygotowania w zakładzie, gorączkowe sprzątanie. Osią oficjalnych wydarzeń jest kurtuazyjne zwiedzanie obiektu przemysłowego, przemówienia, dekoracje medalami. Chwila uroczysta trwa jednak krótko – po wyjeździe oficjeli w kombinacie zapada nastrój pustki, spowolnienia. Otoczenie hal dalekie jest od propagandowej idylli.