Ruch Do-Ro w bydgoskim Kablu

Zaglądamy „za industrialne kulisy” powstawania kabla, a w zasadzie długich kilometrów kabli i kabelków… Bydgoska Fabryka Kabli była (i wciąż jest) w tej dziedzinie prawdziwą potęga, a jej znakomita marka z pewnością przyciągnęła na zakładowe hale ekipę SAKF „Jupiter”. Materiał pozbawiony jest dźwięku, ale z samego obrazu wnioskować można, iż felieton dotkał zagadnienia jakości produkcji… Continue reading Ruch Do-Ro w bydgoskim Kablu

Towarzysz Gierek w Bydgoszczy. Wizyta w „Makrum

Ciekawy zapis epoki tzw. „wczesnego Gierka”, to jest czasu, gdy ekipa I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Edwarda Gierka cieszyła się autentycznym zaufaniem społecznym i zapowiedzią czegoś „nowego, lepszego”, zamykając jakże przaśną i opresyjna erę Wiesława Gomułki. Robotnicy bydgoskiej fabryki „Makrum” goszczą tow. Gierka niecałe pół roku po objęciu przez niego „sterów… Continue reading Towarzysz Gierek w Bydgoszczy. Wizyta w „Makrum

Śmieszny Staruszek

Tym razem kamera „Jupitera” towarzyszy próbie generalnej „Śmiesznego staruszka”, sztuki Stanisława Różewicza, wystawianej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy na zakończenie sezonu 1966. Spektakl bydgoski wyreżyserowała Krystyna Meissner, a w tytułową postać wcielił się Zygmunt Wojdan. To ostatnie ustalenie poczyniono na podstawie materiału filmowego; zostanie jeszcze zweryfikowane z poszukiwanym właśnie programem sztuki…