Śmieszny Staruszek

Tym razem kamera „Jupitera” towarzyszy próbie generalnej „Śmiesznego staruszka”, sztuki Stanisława Różewicza, wystawianej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy na zakończenie sezonu 1966. Spektakl bydgoski wyreżyserowała Krystyna Meissner, a w tytułową postać wcielił się Zygmunt Wojdan. To ostatnie ustalenie poczyniono na podstawie materiału filmowego; zostanie jeszcze zweryfikowane z poszukiwanym właśnie programem sztuki…