“Dom Ojczysty w budowie”

„Czyn Społeczny”, zwany też niekiedy „Czynem Partyjnym” był specyficzną formą mobilizacji sił społecznych epoki PRL. „Czyny” te można mierzyć dniówkami darmowej pracy, organizowanymi przez poszczególne zakłady, a częstokroć też koordynowanymi przez miejskie struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co pozwalało na włączanie załóg różnych przedsiębiorstw w zamierzenia wielkie, wykraczające poza „własne podwórko”. Widzimy zatem załogę „Stomilu”… Continue reading “Dom Ojczysty w budowie”

W budowie

„Czyn Społeczny”, zwany też niekiedy „Czynem Partyjnym” był specyficzną formą mobilizacji sił społecznych epoki PRL. „Czyny” te można mierzyć dniówkami darmowej pracy, organizowanymi przez poszczególne zakłady, a częstokroć też koordynowanymi przez miejskie struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co pozwalało na włączanie załóg różnych przedsiębiorstw w zamierzenia wielkie, wykraczające poza „własne podwórko”. Widzimy zatem załogę „Stomilu”… Continue reading W budowie

Jak zbudować jezioro?

„Budowa jeziora”. Myślęcinek. Specjalna tworzywowa powłoka trafia do niecki planowanego jeziora. Prawdopodobnie zastosowano produkt „Stomilu”. Załoga pracuje zapewne w ramach „czynu społecznego”.

ZKF przy Stomil 14/1977

Na wydanie „Kroniki” złożyły się następujące felietony: A. „Dzień Chemika”. Wyjazdowy festyn pracowników „Stomilu”. Zawody sportowe, odpoczynek nad jeziorem. Wspólne posiłki. Wyjazd integracyjny wzorca 1977. B. „Służba Porządkowa”. Widoki ogrodzenia zakładu. W bramie czuwa funkcjonariusz Straży Przemysłowej. C. „Szkolenie służb ZOS”. Wykład dla załogi na temat gaśnic. Prezentacja przekrojów sprzętu ochrony przeciwpożarowej. Obsługa projektora „Elew”.… Continue reading ZKF przy Stomil 14/1977