Budowa w sztolni

Klasyka filmów BHP, instruktażowych. Budowa sztolni górniczej omówiona językiem filmowym oraz planszami, sekwencjami animowanymi. Myśl techniczna okresu III Rzeszy.

W budowie

„Czyn Społeczny”, zwany też niekiedy „Czynem Partyjnym” był specyficzną formą mobilizacji sił społecznych epoki PRL. „Czyny” te można mierzyć dniówkami darmowej pracy, organizowanymi przez poszczególne zakłady, a częstokroć też koordynowanymi przez miejskie struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co pozwalało na włączanie załóg różnych przedsiębiorstw w zamierzenia wielkie, wykraczające poza „własne podwórko”. Widzimy zatem załogę „Stomilu”… Continue reading W budowie

Kamień węgielny pod nowe sanktuarium

Kwietniowy dzień, sfilmowany przez Henryka Drobczyńskiego, był dla bydgoskiego Kościoła czasem historycznym. Po wielu latach starań władze państwowe zezwoliły bowiem na budowę nowego kościoła w Bydgoszczy, pierwszego w okresie powojennym. Budowa mobilizowała katolików w całym mieście, mobilizując ochotników, pomagających m.in. bardzo trudnym procesie „palowania” terenu pod przyszły kościół – ponad 150 betonowych pali wzmocniły niepewny,… Continue reading Kamień węgielny pod nowe sanktuarium