Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 4/68

Treścią wydania jest m.in. jubileusz 50 – lecia Polskich Kolei Państwowych, które z tejże okazji komplementowane są przez pasażerów, zaproszonych do udziału w sondzie ulicznej. Reporter Kolejowej Kroniki Filmowej pojawia się m.in. na stacji Warszawa Główna. Druga część felietonu podkreśla znaczenie PKP dla państwowej gospodarki – polskie pociągi przewożą około miliarda pasażerów, są również główną siłą transportu – działając na trasach lokalnych i wielkich magistralach. 50 – lecie świętuje też branżowy Związek Zawodowy Kolejarzy. Swoich członków i sympatyków ZZK zaprasza na kolejarski zlot turystyczny, zaś „góra” organizacji została sfilmowana podczas uroczystej gali z udziałem samego premiera Józefa Cyrankiewicza.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *