Samoczynne hamowanie pociągów

Opis działania tzw. urządzenia SHP, czyli automatu powodującego tytułowe „samoczynne hamowanie pociągów”. Prototyp opracowany w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, z pewnością mocno przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa przewozów PKP. Idea była prosta – dwa pracujące elektromagnesy (jeden umieszczony przed semaforem, drugi pod jadącą lokomotywą), dają możliwość sprawdzenie skupienia maszynisty – przejazd przez… Continue reading Samoczynne hamowanie pociągów

Bezpieczeństwo prac ręcznych w …

Klasyczny film BHP, kompleksowo traktujący zagadnienie organizacji prac przeładunkowych na rampie kolejowej, na peronie, w kolejowym magazynie itp. Abecadło fachu tragarza, magazyniera. Przy uruchomieniu odrobiny wyobraźni można potraktować całość jako reportaż z załadunku pociągu z kultowego wiersza Tuwima! „Tysiąc atletów” w akcji!

BHP przy konserwacji taboru trakcji elektrycznej

Elektryfikacja PKP była procesem epokowym, zaplanowaną na wiele lat rewolucją techniczną… Nowe elektrowozy i ich bieżąca eksploatacja musiały z pewnością być wyzwaniem dla kolejarzy, stąd pomysł stworzenia filmu instruktażowego, wzywającego do szczególnej ostrożności przy konserwowanych elektrowozach i sieci wysokiego napięcia.

Przekazywanie wagonów

Każdy wagon na wagę złota! – tak można najkrócej podsumować wymowę czarno – białego filmu, poświęconego podstawowym zasadom eksploatacji kolejowego taboru. Prawdziwym wyzwaniem dla kolejarzy i logistyków okazują się… buraki! Kilka wątków w filmie opowiedziano przy akompaniamencie ówczesnej muzycznej awangardy…

Przejęcie służby przez zwrotniczego

Kto chciał zostać zwrotniczym – musiał zobaczyć tenże film! Instruktażowy obraz zrealizowano na zlecenie Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, który był prawdziwym potentatem w dziedzinie medialnych materiałów dotyczących BHP, organizacji pracy na kolei itp… Pozdrawiamy wszystkich koneserów i znawców tego specyficznego gatunku filmowego!

Praca pociągu zbiorowego na odcinku linii

Zestawienie wzorcowego „pociągu zbiorowego” to sztuka nie lada. Instruktażowy film objaśnia jak skoordynować zadania transportu, składającego się z wagonów przeznaczonych na towary magazynowe na różnych stacjach wyznaczonej trasy, jak również ukazuje prace przy eksploatacji wagonów przy załadunku i wyładunku z rampy, peronu, magazynu… Wszystko w aurze dość jeszcze archaicznej infrastruktury powojennej Polski. Parowozy i konne… Continue reading Praca pociągu zbiorowego na odcinku linii

Przyjęcie służby przez dyżurnego ruchu

W kultowym już filmie „Hydrozagadka” kreowany na socjalistycznego superbohatera As, surowo napomina pijanego, ocuconego, pracownika PKP: „Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP! Zwłaszcza na kolei!” – Wytwórnia Filmów Oświatowych wzięła sobie przestrogę mocno i serca i stworzyła całą gamę obrazów przeznaczonych „do użytku służbowego” rodzimych kolejarzy. Tym razem kamera skupia się na pracy „dyżurnych ruchu”, to… Continue reading Przyjęcie służby przez dyżurnego ruchu

Urządzenia samoczynnego nastawiania zwrotnic na górce rozrządowej

Film mocno specjalistyczny, eksploatujący temat ujęty w długim, barokowym tytule. Bardzo ciekawie prezentuje się epizod ze „zwrotniczym”, który ręcznie steruje ruchem na „swojej” górce rozrządowej, ścigając się nieustannie z wagonami swobodnie nadjeżdżającymi z usypanego spadu. Niestety, ten ciekawy widok całkowicie przejdzie do lamusa w chwili, kiedy ostatnia w kraju górka otrzyma urządzenie samoczynne! Co zresztą… Continue reading Urządzenia samoczynnego nastawiania zwrotnic na górce rozrządowej

Dom przy torze

Migawka z magicznego świata PKP, z czasów, gdy praca na kolei oznaczała nie tylko prestiż, ale była również swoistym stylem życia, kształtowanym przez służbową kwaterę – mieszkanie, mundurowy sort, rozkład dnia itp… Gdzieś, w cieniu małej, prowincjonalnej stacyjki, toczy się życie rodziny. Rytm dnia wyznaczają przejazdy składów – pociągi towarowe i osobowe przetaczają się po… Continue reading Dom przy torze