Samoczynne hamowanie pociągów

Opis działania tzw. urządzenia SHP, czyli automatu powodującego tytułowe „samoczynne hamowanie pociągów”. Prototyp opracowany w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, z pewnością mocno przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa przewozów PKP. Idea była prosta – dwa pracujące elektromagnesy (jeden umieszczony przed semaforem, drugi pod jadącą lokomotywą), dają możliwość sprawdzenie skupienia maszynisty – przejazd przez… Continue reading Samoczynne hamowanie pociągów

Bezpieczeństwo prac ręcznych w …

Klasyczny film BHP, kompleksowo traktujący zagadnienie organizacji prac przeładunkowych na rampie kolejowej, na peronie, w kolejowym magazynie itp. Abecadło fachu tragarza, magazyniera. Przy uruchomieniu odrobiny wyobraźni można potraktować całość jako reportaż z załadunku pociągu z kultowego wiersza Tuwima! „Tysiąc atletów” w akcji!

BHP przy konserwacji taboru trakcji elektrycznej

Elektryfikacja PKP była procesem epokowym, zaplanowaną na wiele lat rewolucją techniczną… Nowe elektrowozy i ich bieżąca eksploatacja musiały z pewnością być wyzwaniem dla kolejarzy, stąd pomysł stworzenia filmu instruktażowego, wzywającego do szczególnej ostrożności przy konserwowanych elektrowozach i sieci wysokiego napięcia.

Przekazywanie wagonów

Każdy wagon na wagę złota! – tak można najkrócej podsumować wymowę czarno – białego filmu, poświęconego podstawowym zasadom eksploatacji kolejowego taboru. Prawdziwym wyzwaniem dla kolejarzy i logistyków okazują się… buraki! Kilka wątków w filmie opowiedziano przy akompaniamencie ówczesnej muzycznej awangardy…

Przejęcie służby przez zwrotniczego

Kto chciał zostać zwrotniczym – musiał zobaczyć tenże film! Instruktażowy obraz zrealizowano na zlecenie Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, który był prawdziwym potentatem w dziedzinie medialnych materiałów dotyczących BHP, organizacji pracy na kolei itp… Pozdrawiamy wszystkich koneserów i znawców tego specyficznego gatunku filmowego!

Praca pociągu zbiorowego na odcinku linii

Zestawienie wzorcowego „pociągu zbiorowego” to sztuka nie lada. Instruktażowy film objaśnia jak skoordynować zadania transportu, składającego się z wagonów przeznaczonych na towary magazynowe na różnych stacjach wyznaczonej trasy, jak również ukazuje prace przy eksploatacji wagonów przy załadunku i wyładunku z rampy, peronu, magazynu… Wszystko w aurze dość jeszcze archaicznej infrastruktury powojennej Polski. Parowozy i konne… Continue reading Praca pociągu zbiorowego na odcinku linii

Przyjęcie służby przez dyżurnego ruchu

W kultowym już filmie „Hydrozagadka” kreowany na socjalistycznego superbohatera As, surowo napomina pijanego, ocuconego, pracownika PKP: „Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP! Zwłaszcza na kolei!” – Wytwórnia Filmów Oświatowych wzięła sobie przestrogę mocno i serca i stworzyła całą gamę obrazów przeznaczonych „do użytku służbowego” rodzimych kolejarzy. Tym razem kamera skupia się na pracy „dyżurnych ruchu”, to… Continue reading Przyjęcie służby przez dyżurnego ruchu

Linia Hutniczo-Siarkowa

Film wtajemnicza w techniczne zagadnienia budowy i eksploatacji kolejowej „linii hutniczo – siarkowej”, związanej z funkcjonowaniem wielkiej Huty „Katowice”. Kombinat znajdował się wówczas w końcowej fazie budowy. Kolej obarczono kluczowe zadanie nieprzerwanych dostaw surowca – rudy, pozyskiwanej w ZSRR. Dowiadujemy się o wielu problemach technicznych, które podczas transportu rudy należy przezwyciężać – ładunkowi zagraża wiatr,… Continue reading Linia Hutniczo-Siarkowa