Linia Hutniczo-Siarkowa

Film wtajemnicza w techniczne zagadnienia budowy i eksploatacji kolejowej „linii hutniczo – siarkowej”, związanej z funkcjonowaniem wielkiej Huty „Katowice”. Kombinat znajdował się wówczas w końcowej fazie budowy. Kolej obarczono kluczowe zadanie nieprzerwanych dostaw surowca – rudy, pozyskiwanej w ZSRR. Dowiadujemy się o wielu problemach technicznych, które podczas transportu rudy należy przezwyciężać – ładunkowi zagraża wiatr, a także mróz. Specyficznym kłopotem była również potrzeba wymiany wózków wagonowych na granicy ZSRR i PRL. Nowa trasa owego przeładunku już nie wymaga! Komentarz lektora zawiera kilka haseł, które kojarzymy częściej ze współczesnością niż z realiami PRL: ekologia, wywłaszczenia, ekonomia, oszczędności… Huta „Katowice” czeka na radziecką rudę!

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *