Kolejowa Kronika Filmowa, wydanie 1/72

„Resort”, „ilostany”, „rozwój gospodarki narodowej”… – urzędnicza odmiana języka polskiego zdominuje narrację na temat ważkiej konferencji Ministerstwa Komunikacji i szefostwa PKP. Rusza bowiem kolejny etap „modernizacji”. W ramach „pięciolatki”. Itd., itp… Felieton dobrze oddaje ducha swojej epoki! Polecamy! [akkapitt] Inne tematy wydania: rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie Centralnej Magistrali Kolejowej Śląsk – Warszawa („projektowaną z pomocą komputerów”!), absolutorium na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej, wreszcie migawka z przedszkola kolejowego… [akkapitt] Ciekawostką jest felieton zrealizowany prawdopodobnie na terenie ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, traktujący o pracach zmierzających do ujednolicenia „sprzęgów samoczynnych” stosowanych w taborze różnych kolei europejskich. Narrator sugeruje również potrzebę współpracy z kolejami amerykańskimi! Pomysł jednego rodzaju zaczepu kolejowego, łączącego wagony całej Europy, Związku Radzieckiego oraz USA, nie został nigdy ostatecznie zrealizowany z powodu różnorakich problemów technicznych. Patent tzw. sprzęgów Scharfenberga znalazł zastosowanie ograniczone, raczej w lżejszych typach pojazdów kolejowych. Jednocząca świat idea na pewno jednak powróci i w naszej epoce!

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *