ZKF przy Stomil 13/1977

Na wydanie „Kroniki” złożyły się następujące materiały: A. „Stomilowcy w 32 rocznicę poległym o wyzwolenie Miasta”. Uroczystości z ceremoniałem wojskowym, z udziałem delegacji różnych bydgoskich instytucji i fabryk. Miejsca złożenia kwiatów: Kwatera Armii Czerwonej przy ul. Artyleryjskiej oraz Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku. B. „Weterani ruchy robotniczego PZPR”. Spotkanie dawnych działaczy PPR z… Continue reading ZKF przy Stomil 13/1977

ZKF przy Stomil

Na taśmie następują po sobie następujące epizody: A. „1 Maja”. Tradycyjny pochód 1 majowy w bydgoskich Alejach 1 Maja. Manifestacja polityczna, społeczna. B. „Przygotowania do XVI ćwiczeń ZOS”. Przygotowanie „kadry” do zawodów w sportach obronnych, zaplanowanych na rok 1976. C. „Dolina Śmierci”. Uroczystości memorialne pod pomnikiem w Dolinie Śmierci w Fordonie. Czy to filmowe wspomnienie… Continue reading ZKF przy Stomil