Kto chętny do łopaty?

14 Maja 1974. Praca w ramach „czynu partyjnego” bywała często raczej rytualnym gestem niż prawdziwym wysiłkiem. Odświętny strój nie pozwalał niektórym na pełne zaangażowanie…