ZKF przy Stomil 9/1975

Na wydanie „Kroniki” złożyły się następujące materiały: A. „Renciści”. Spotkanie rencistów, wypłata świadczeń lub premii. Oklaski. B. „Gaśnice – stosowanie”. Nauka obsługi gaśnic ręcznych. Ćwiczą mężczyźni i kobiety. Kolejne przedsięwzięcie zakładowej straży pożarnej „Stomilu”. C. „Konferencja ZOS”. Typowa tak zwana „nasiadówka”, która dowodzi, iż nawet tak konkretnemu wyzwaniu jak służba Obrony Cywilnej, można było w epoce nadać ideologiczną i biurokratyczną oprawę. D. „Wymiana legitymacji PZPR”. Prawdopodobnie moment zamiany legitymacji „kandydackich” na pełnoprawne członkostwo w szeregach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Uroczysta oprawa wydarzenia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *