ZKF przy Stomil 8/1974

Na wydanie „Kroniki” złożyły się następujące felietony: A. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynów”. Ćwiczenia zakładowej straży pożarnej „Stomilu” przy współdziałaniu prawdopodobnie innych jednostek, w tym strażaków zawodowych. Rozwijanie węży, działko wodne. Duże nasycenie ćwiczeń sprzętem gaśniczym. B. „Strzelnica” – Pracownicy „Stomilu” prowadzą prace przy budowie rekreacyjno – ćwiczebnej strzelnicy. Czyn społeczny. C. „Wizyta”. Stare i nowe hale „Stomilu” podczas „gospodarskiej wizyty oficjalnych czynników”. Inspekcja zakładu. D. „25 lat PZPR”. Obraduje aktyw zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mało radosnych twarzy. Dominuje formalne skupienie. E. „14 Maja”. Praca w ramach „czynu partyjnego” bywała często raczej rytualnym gestem niż prawdziwym wysiłkiem. Odświętny strój nie pozwalał niektórym na pełne zaangażowanie… F. „Wczasy”. Pracownicy „Stomilu oraz ich rodziny wypoczywają. Relacje kronikarskie znad morza oraz z Karkonoskiego Parku Narodowego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *