W Telfie

Okazją do unikalnego wglądu w organizację pracy w zakładach „Telkom – Telfa” Bydgoszcz, stała się wizyta w fabryce uczestników „Bydgoskich Konfrontacji Radiowych” – finałów „V Ogólnopolskiego Konkursu Audycji Radia Zakładowego”. Spotkaniu radiowców – amatorów towarzyszyła kamera najprawdopodobniej ekipy Zakładowej Kroniki Filmowej bydgoskiego „Stomilu”.