Zespół P.P.

Pracownik zakładów z zespołu P.P. wywołuje wybrane zdjęcia, następnie przegląda klisze filmowe i montuje je na szpuli. Gotowy materiał filmowy – taśmę filmową przekłada do projektora.