ORMO czuwa

Uroczystości z okazji 30 – lecia powstania Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, Oficjalna gala, przemówienia. Funkcjonariusze ORMO oraz cywilni przedstawiciele zakładu.

Szybkość, siła, sprawność…

Na filmie uwieczniono zawody sportowe uświetniające 20-lecie MO, które odbyły się na stadionie Wisły w Krakowie. Podobne Spartakiady Gwardyjskie organizowano rokrocznie począwszy od roku 1959. Brali w nich udział zawodnicy z wszystkich klubów milicyjnych, w tym również z klubów bydgoskich.