Zebranie pod portretem Lenina

Zebranie zakładowych struktur Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. III Zakładowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza PZPR. Obrady, przygotowanie do aktu głosowania, głosy trafiają do urn. Na ścianie za oficjelami wielki portret W.I. Lenina. Podkreśla się rocznicowy rok – upływa właśnie sto lat od urodzin Wodza Rewolucji.