Przyjaźń ideologiczna

Flagi biało – czerwone oraz czerwone sztandary znamionują ważny akt przyjaźni polsko – radzieckiej. Potwierdza to okolicznościowa tablica. Na teren fabryki przybywa bowiem delegat. Trwają ustalenia, kim był ważny gość.

ZKF przy Stomil 15/1978

Na wydanie złożyły się następujące „felietony”: A. „Wizyta”. Fagi biało – czerwone oraz czerwone sztandary znamionują ważny akt przyjaźni polsko – radzieckiej. Potwierdza to okolicznościowa tablica. Na teren fabryki przybywa bowiem delegat. Trwają ustalenia, kim był ważny gość. B. „1 Maja”. Pracownicy „Stomilu” w tradycyjnym pochodzie. Transparent akcentuje związki „Stomilu” z górnictwem: „Stomil dla górnictwa… Continue reading ZKF przy Stomil 15/1978

Esperantaj Tagoj of Bydgoszcz

„VII Esperantaj Tagoj of Bydgoszcz”, czyli „III Dni Esperanckie w Bydgoszczy”. 2 – 6 czerwca 1986. Przed relacją z właściwej imprezy esperanckiej widzimy delegację esperantystów na ulicach Bydgoszczy. Stary Rynek, Park Kazimierza Wielkiego, uroczystość memorialna pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa. Złożenie kwiatów, delegacja harcerzy. Potem esperantyści udają się na część oficjalną obchodów – przedstawienia, rozmowy,… Continue reading Esperantaj Tagoj of Bydgoszcz