Obrady w sali WRN

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze miejskiego aktywu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miejsce obrad: aula gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy (dziś Urząd Wojewódzki).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *