Obrady w sali WRN

Autornieznany

Rokkońcówka lat 70.

Produkcja

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze miejskiego aktywu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Miejsce obrad: aula gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy (dziś Urząd Wojewódzki).

Bydgoszcz na taśmie>Praca>Obrady w sali WRN
Partnerzy
Copyright Fundacja Bydgoska Kronika Filmowa 2020