“Dom Ojczysty w budowie”

„Czyn Społeczny”, zwany też niekiedy „Czynem Partyjnym” był specyficzną formą mobilizacji sił społecznych epoki PRL. „Czyny” te można mierzyć dniówkami darmowej pracy, organizowanymi przez poszczególne zakłady, a częstokroć też koordynowanymi przez miejskie struktury Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co pozwalało na włączanie załóg różnych przedsiębiorstw w zamierzenia wielkie, wykraczające poza „własne podwórko”. Widzimy zatem załogę „Stomilu” zaangażowaną nie tylko w budowę stadionu „Chemika”, ale również sztucznego jeziora na terenie parku w Myślęcinku. Towarzyszący robotom transparent przypomina o wzniosłości idei wspólnego budowania „Domu Ojczystego”. Choć z perspektywy czasu wiele sobotnio – niedzielnych „czynów” zamieniło się w pomniki fałszywej gospodarności i zwykłej fuszerki, to wyjątkowe, wybrane zadania budzą sentyment i dobre skojarzenia. Najczęściej są to właśnie tereny zielone, tworzone wysiłkiem tysięcy mieszkańców PRL.

Bydgoszcz na taśmie>Życie codzienne>“Dom Ojczysty w budowie”
Partnerzy
Copyright Fundacja Bydgoska Kronika Filmowa 2020